Normativa

Formar part del Club Patinatge Artístic Iluro et compromet a complir aquesta Normativa. No fer-ho suposarà una falta lleu o greu. L’acumulació de moltes faltes lleus implicaran una falta greu, podent acabar amb l’expulsió del patinador del Club.

1. INSCRIPCIÓ

 •  1.1. La inscripció al Club és possible quan es compleixen les següents condicions:
  •  1.1.1. El patinador té més de 4 anys.
  •  1.1.2. Tenim places disponibles.
 •  1.2. Tota nova inscripció té dret a 1 entrenament de prova sense compromís.
 •  1.3. Per formalitzar la inscripció caldrà entregar el full d’inscripció degudament completat.

2. CALENDARI

 •  2.1. Els entrenaments s’inicien l’1 de setembre i finalitzen el 22 de juny, ambdós inclosos.
 •  2.2. Vacances:
  •  2.2.1. Festius nacionals
  •  2.2.2. Festius locals (fira de Mataró i Les Santes)
  •  2.2.3. Setmana Santa
  •  2.2.4. Nadal
  •  2.2.5. Estiu (del 23 de juliol al 31 d’agost)
 •  2.3. S’entrenarà tots els dies pont que hi hagi durant la temporada (entenent per “dies pont” els dies laborables que hi hagi entre dos festius).
 •  2.4. Durant el període d’estiu (del 23 de juny al 23 de juliol) poden alterar-se els horaris, grups i llocs d’entrenament habituals.
 •  2.5. El Trofeu Iluro (campionat amistós organitzat pel Club) es celebrarà durant dos caps de setmana diferents, l’últim trimestre de l’any.
 •  2.6. El Festiluro (festival de final de curs) es celebrarà un dissabte del mes de juny.

3. ENTRENAMENTS

 •  3.1. En cas que un patinador no pugui assistir a un entrenament, cal que ho notifiqui al club amb la màxima antelació possible.
 •  3.2. Es portarà un còmput d’assistència, així com dels dies que la pista no sigui practicable per motius de pluja i s’estudiarà la possibilitat de recuperar les hores afectades.
 •  3.3. Només es facilitarà el comunicat d’assistència mèdica quan la lesió del patinador es comuniqui durant l’entrenament en el que es produeix la lesió. No es podrà anar a la mútua esportiva sense el comunicat d’assistència mèdica que autoritza la visita.

4. HORARIS

 • Els horaris i quotes de la temporada vigent poden consultar-se en aquesta secció: Horaris.

5. QUOTES I ALTRES DESPESES

 •  5.1. Quotes:
  •  5.1.1. Durant la temporada es domiciliaran 11 quotes corresponents als mesos de setembre a juliol, ambdós inclosos.
  •  5.1.2. El pagament de les quotes s’efectuarà mitjançant domiciliació o ingrés bancari, a més vista, el primer dia de cada mes.
 •  5.2. Altres despeses:
  •  5.2.1. Matrícula inicial de 50€ (només es paga una vegada, al moment de realitzar la inscripció).
  •  5.2.2. Assegurança esportiva a partir de 12€ anuals (es paga de forma anual, fraccionada en dues parts si el seu import supera els 30€: una al novembre i l’altra al desembre).
  •  5.2.3. Taxes d’inscripció a campionats, trofeus i exàmens federatius a partir de 12€ (es paguen quan cal inscriure un patinador a algun esdeveniment).
 •  5.3. No patinar per causa de lesió, malaltia o inassistència als entrenaments no exclou de la obligació de pagament.
 •  5.4. No es convocarà a cap campionat, prova o festival a aquells patinadors que no estiguin al corrent dels pagaments.
 •  5.5. En cas de devolució d’alguna quota, caldrà que es realitzi un ingrés bancari al compte del Club dins dels 7 dies naturals següents al del primer avís que s’hagi rebut. L’import serà el corresponent al mes retornat més les despeses bancàries associades.
 •  5.6. L’incompliment del deure de pagament de la quota durant dos (2) mesos consecutius es resoldrà amb la baixa definitiva del patinador i la reclamació del deute més les despeses bancàries ocasionades.

6. MATERIAL I VESTUARI

 •  6.1. Material:
  • 6.1.1. Cada patinador ha de portar els seus propis patins ja que, per raons d’higiene, no disposem de servei de préstec dels mateixos.
  •  6.1.2. S’ha de portar el cabell ben recollit, roba elàstica (mallots, malles…), una ampolla d’aigua o suc i mocador/s.
 •  6.2. Vestuari:
  • 6.2.1. Oficial:
   • Mallot del Club (3 peces): No obligatori el primer any, tot i que el mallot del Club es necessita per participar tant al Trofeu Iluro com al Festiluro.
   • Equipació d’hivern (no obligatòria):
    • Xandall (jaqueta i pantalons llargs)
    • Polar tèrmic
    • Braga pel coll
   • Equipació d’estiu (no obligatòria):
    • Xandall (samarreta tècnica i pantaló curt)
  •  6.2.2. Actuacions del Festiluro:
   • Mallot del Club (3 peces)
   • Normalment, 1 mallot/vestit per cada ball en el que es participi
  • 6.2.3. El nostre proveïdor de vestuari és “Tisoretes”, botiga ubicada al carrer Fray Luis de León, 20 baix, de Mataró (Sra. Carme Capafons. Tel.: 636 755 676).

7. BAIXA DEL CLUB

 •  7.1. Cal notificar les baixes voluntàries per escrit, abans del dia 1 del mes.
 •  7.2. El fet de donar-se de baixa obliga a posar-se al corrent dels pagaments que hi pugui haver pendents (quotes, assegurança, vestuari, etc.).
 •  7.3. En cas de voler reincorporar-se al Club en el futur, s’estudiarà cada cas particular i es comunicarà la seva resolució a l’interessat a la major brevetat.

Última modificació: 15 de maig de 2019

Anuncis